Kategori: Genel

Nöroloji Uzmanı

Dijital Demans

Dijital demans, 2012 yılında Alman sinirbilimci Manfred Spitzer tarafından bilişsel yeteneklerin bozulmasına neden olan dijital teknolojinin aşırı kullanımını tanımlamak için türetilen bir terimdir. Dijital demans, bireyler elektronik cihazlarında aşırı miktarda zaman geçirdiklerinde gelişir. Spitzer’e göre insanlar teknolojik cihazlar sayesinde, telefon numaraları, şifreler ve diğer bilgileri cihazlara depolayarak zihinsel aktivitelerini makinelere yaptırmalarına izin vermektedir. Bunun sonucunda…
Devamı

DaTSCAN

DatSCAN testi, Parkinson Hastalığının tanısına ve ayırıcı tanısına yönelik olarak yapılan bir tetkiktir. DatSCAN, Parkinson ve benzer hastalıklarda eksik olan dopamin hormonunun taşıyıcılarının görüntülenmesi sonucunda, Parkinson Hastalığı ve benzer hastalıkla arasında ayırıcı tanıya yardımcı olmaktadır. Bu sayede özellikle Esansiyel Tremor olarak tanımladığımız el titremesi, ilaçların yapmış olduğu Parkinson benzeri tablolar ile İdiyopatik Pakinson Hastalığı arasında…
Devamı

Kantitatif EEG (qEEG)

Elektroensefalografi (EEG),  beyindeki nöron gruplarının elektriksel aktivitesini ölçmeye yarayan bir yöntemdir. EEG değerlendirilmesi bazı kurallar esasında dayansa da tecrübeye ve görsel değerlendirmeye göre raporlanmaktadır. Kantitatif EEG (qEEG) klasik EEG’deki dalgaları ayrıştırarak ve bilgisayar ortamında analiz ederek her frekans hakkında bilgi vermekte ve gerektiğinde haritalama denilen (mapping) yöntemi ile topografik harita vermektedir. Henüz EEG gibi tanı…
Devamı

Alzheimer Hastalığı Tanısında Amiloid PET Görüntüleme

Alzheimer Hastalığı Tanısında Amiloid PET Görüntüleme Demansların en sık sebebi olarak Alzheimer hastalığı 65-70 yaşındaki bireylerin %5’inde görülmekte ve de her 5 yılda bir prevalansı katlanarak artmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfusun artması nedeniyle ileri yaştaki bireylerde morbiditenin en sık nedenlerinden birinin AH olabileceği düşünülmektedir. 1907 yılında Alois Azheimer tarafından tanımlanan ilk Azheimer vakasından sonra…
Devamı

Migren ve Botox

Dirençli Migrende Bir Umut: BOTOKS Bilindiği üzere Migren hastalığı bireyin hayat kalitesini olumsuz etkileyen, sanılanın aksine çok daha sık görülen bir başağrısı tipidir. Migren; genelde şiddetli, sıklığı, ağrı bölgesi ve devam etme süresi değişken olan bir başağrısı tipidir. Sıklıkla bulantı, kusma eşlik eder. Ataklar esnasında hastaların bir kısmı sesten ve ışıktan rahatsız olabilir. Gerilim tipi…
Devamı

Miyastenia Gravis

Miyastenia Gravis, bir kas kavşak hastalığıdır. Kas kavşağı olarak isimlendirilen bu bölüm sinir uçlarının kasla olan bileşke yeridir. Bu bölgedeki kaslar üzerinde olan reseptör dediğimiz alıcıların tam olarak çalışmaması hastada kas güçsüzlüğü yapmaktadır. Bu kas güçsüzlüğü gün içinde değişkenlik göstermektedir. Genellikle hastalar sabah saatlerinde ve istirahat ettiklerinde normal iken, akşam saatlerinde güçsüzlük belirir ve çabuk…
Devamı

Epilepsi

Epilepsi hastalığı, epileptik nöbetler ile seyreden bir hastalıktır. Epileptik nöbetler beyindeki bir grup hücrenin eş zamanlı olarak uygun olmayan bir şekilde elektriksel aktivite göstermesi sonucunda kişide istemsiz davranışların meydana getirir. Bu elektriksel aktivite beynin hangi işlevden sorumlu bölgesinde olursa o işlev artar veya kaybolur. Örnek olarak hareket bölgesinde olursa hastada kasılma veya felç olur, koku…
Devamı

Beyin Hasarı ve Kişilik Değişimi

Beyin, kemik doku ile çevrili, ağırlıklı olarak su ve yağdan oluşan narin bir organdır ve ani hızlanma veya hız kesmelere karşı dayanıksızdır. Dışardan alınan darbelerden direk hasarlanabileceği gibi, her türlü sarsıntıda çevresindeki kemik dokuya çarparak hasar görebilir. Ayrıca kalp durması, tansiyon düşmesi veya büyük ameliyatlar esnasında kalbin oksijensiz kalması sonucu da hasarlanabilir. Hasarlanma klasik görüntüleme…
Devamı

Küme Baş Ağrısı

Küme baş ağrısı, yıllın belli dönemlerinde, ataklar şeklinde seyreden çok şiddetli ağrı yapan bir baş ağrısı çeşididir. Ağrı ataklarının süresi ve sıklığı 15 dakikadan 3 saate kadar sürebilir ve günde 8 seferden iki günde bir ağrı kadar nadir de olabilir. Tek taraflıdır, zonklayıcıdır ve hastalar tarafından sanki göz arkasını “OYUYORLAR” olarak tariflenir. Baş ağrısı esnasında…
Devamı

İskemik İnme ve Tedavisi

İskemik inme tedavisi primer profilaksi, iskemik inmenin acil tedavisi ve de inme sonrası tedavisi ile sekonder profilaksi dediğimiz inmenin tekrar etmemesi için yapılan tedavilerden oluşur. Primer profilaksi dediğimiz tedavi aslında önlem almak demektir ve henüz inme olmadan tedavinin başlanması demektir. Burada inmeye yol açabilecek risk faktörlerinden başlıca tansiyon, kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığının araştırılması ve…
Devamı