İskemik İnme ve Tedavisi

Nöroloji Uzmanı

İskemik inme tedavisi primer profilaksi, iskemik inmenin acil tedavisi ve de inme sonrası tedavisi ile sekonder profilaksi dediğimiz inmenin tekrar etmemesi için yapılan tedavilerden oluşur. Primer profilaksi dediğimiz tedavi aslında önlem almak demektir ve henüz inme olmadan tedavinin başlanması demektir. Burada inmeye yol açabilecek risk faktörlerinden başlıca tansiyon, kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığının araştırılması ve bu risk faktörlerini tek tek tedavi ederek iskemik inme riskini mümkün olduğu en az olasılığa indirmektir. Acil inme tedavisi acil şartlarda ve mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır,  bu tedavi damardan verilen kan sulandırıcılar ve inme merkezlerinde yapılmak üzere pıhtının mekanik şartlarla alınmasından oluşmaktadır. Acil tedavi bittikten sonra hasta yoğun bakımda ya da nöroloji servisinde takip edilir. Buradaki amaç hastayı stabilize etmektir yani dengede tutmaktır. Yatış esnasında hasta çok sık muayene edilir. Servisteki takibin amacı hastanın genel durumunu izlemek, tansiyon ve diğer hayati bulguları takip etmek, beslenmesini sağlamak, dahili problemleri varsa tedavi etmektir. Bu esnada inmenin sebebi ve nereden kaynaklandığı konusunda araştırmalar yapılır. Bunun sonucunda sekonder profilaksi dediğimiz, inmenin ikinci kez tekrar etmemesi için tedaviler düzenlenir.

Dr. Celal Şalçini

NPIstanbul Beyin Hastanesinde, yukarda yazılan işlemler tecrübeli bir ekip eşliğinde multidispliner yaklaşım yapılır. Ekipte nöroloji uzmanı, dahiliye uzmanı, kardiyoloji uzmanı, fizik tedavi uzmanı, fiyzoterapist, ergoterapist,konuşma terapisti, yutma terapisti ve gerekli durumlarda diğer uzmanlık dallarından doktorlar bulunmaktadır. Buradaki amaç farklı uzman görüşlerinin tek çatıda toplanması ve hastaya tanı ve tedavi konusunda fikir birliği (konsey değerlendirilmesi) sağlanarak hastaya en yüksek faydayı sağlamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir