Alzheimer Hastalığı Tanısında Amiloid PET Görüntüleme

Nöroloji Uzmanı

Alzheimer Hastalığı Tanısında Amiloid PET Görüntüleme

Demansların en sık sebebi olarak Alzheimer hastalığı 65-70 yaşındaki bireylerin %5’inde görülmekte ve de her 5 yılda bir prevalansı katlanarak artmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfusun artması nedeniyle ileri yaştaki bireylerde morbiditenin en sık nedenlerinden birinin AH olabileceği düşünülmektedir. 1907 yılında Alois Azheimer tarafından tanımlanan ilk Azheimer vakasından sonra hastalığın tanı kriterleri zaman içinde değişmekte ve son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile yeni öneriler getirilmektedir. Bu tanı kriterleri tanısal kesinlikten uzak olduğundan, kesin tanı için halen nöropatolojik doku örneği yanı beyin dokusu biyopsisi gerekmektedir. Örnekleme işlemi girişimsel olduğundan pratikte sık olarak uygulanmamakta ve bu sebepten ötürü girişimsel olmayan, sensitif ve spesifik biyobelirteç ihtiyacı duyulmaktadır. Biyobelirteçlerden beyin omurilik sıvısı (BOS) analizi ve Amiloid PET görüntüleme ön plana çıkmaktadır. Özellikle BOS analizi girişimsel bir işlem olduğundan halen kaçınılmakta ve son zamanlarda tanısal niteliği BOS analizi ile çok yakın olan amiloid PET görüntüleme tekniği ilgi çekmektedir. Amiloid PET görüntülemesi 2011’den beri Alzheimer Hastalığındaki en erken ve en belirgin patolojik değişiklik olan amiloid birikimi göstermek için FDA onayı alarak ticarı ve tanısal araç olarak kullanılmaktadır.  Ülkemizde de yakın zamanda kullanılmaya başlanacak bu olan bu tanı yöntemi unutkanlık hastalarının bir çoğuna siz Alheimer Hastalığı olmayacaksınız  dedirtecektir.

Amyloid  PET Imaging in the Diagnosis of Alzheimer Disease

Alzheimer’s disease (AD) is the most common cause of dementia. It is seen in 5% of 65-70 years old individuals, and the prevalence is increasing exponentially every five years. The elderly population are increasing in the world and in Turkey and researchers are expected that AD is going to be the one of the most frequent causes of morbidity in the population with advanced age. After the first diagnosis of AD by Alois Alzheimer in 1907, AD criteria changed by time and development of technology in recent years has brought new proposals.  Diagnostic criteria are far from the diagnostic accuracy, so neuropathological tissue sampling is still needed for definitive diagnosis. The sampling process is invasive, and it’s not applied in clinical practice often, by this reason, there is a need for sensitive and specific noninvasive biomarkers as cerebrospinal fluid (CSF) analysis and amyloid PET imaging. In real practice, CSF analysis is still being avoided because it is an invasive procedure and has attracted amyloid PET imaging which diagnostic quality is very close to the analysis of CSF results. Since 2011 with the approval of the FDA, amyloid PET imaging is using as a commercial tool for the diagnosis of amyloid deposition in the brain, the earliest and most significant pathological change in AD.

2 cevap

  1. Elgin Özkan dedi ki:

    Merhaba, kliniğinizde amiloid PET görüntüleme yapılıyor mu?

    • admincelal dedi ki:

      Geç cevap için kusyra bakmayın. Teknik hata olmuş. Amiloid PET hastanemizde çekilmiyor fakat gayet iyi işleyen bir yönlendirme sistemimiz var. Saygılarımla. Celal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir