DaTSCAN

Nöroloji Uzmanı

DatSCAN testi, Parkinson Hastalığının tanısına ve ayırıcı tanısına yönelik olarak yapılan bir tetkiktir. DatSCAN, Parkinson ve benzer hastalıklarda eksik olan dopamin hormonunun taşıyıcılarının görüntülenmesi sonucunda, Parkinson Hastalığı ve benzer hastalıkla arasında ayırıcı tanıya yardımcı olmaktadır. Bu sayede özellikle Esansiyel Tremor olarak tanımladığımız el titremesi, ilaçların yapmış olduğu Parkinson benzeri tablolar ile İdiyopatik Pakinson Hastalığı arasında ayırıcı tanıya gitmekteyiz. Ayrıca Parkinson Hastalığı, Alzheimer Hastalığı ve Lewy Cisimcikli Demans arasında da ayrım yapmaya yardımcı olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir