Alkolik nöropati

Alkol kullanımına bağlı nöropati, aşırı alkol kullanımına bağlı olarak oluşan bir sinir sistemi hastalığıdır. Alkole bağlı nöropati ayak ve ellerde uyuşma, karıncalaşma, keçeleşme, yanma ve hissizlik gibi belirtiler ile seyrederek hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bazen de aşırı ağrı belirtilerı ile seyredebilir. Alkol kullanımı berberinde beslenme bozukluğu veya malnütrisyon varsa nöropati daha sık görülmekte, şiddeti…
Devamı

Tinnitus ve TMS

Tinnitus veya kulan çınlaması, dışardan bir uyaran olmadan hissedilen bir çınlama veya sürekli ses olarak tanımlanmaktadır. Başka bir rahatsızlığa bağlı olabileceği gibi (yüksek ses, kulaktaki veya beyindeki yapısal problemler, ilaç yan etkisi v.s.) çoğu zaman altında yatan bir sebep bulunamamaktadır.  Ayrıca klasik tedaviye zor yanıt veren ve hayat kalitesinin ciddi seviyede bozan bir rahatsızlık olmasından…
Devamı

Baş ağrısı

Baş ağrıları iki çeşittir. Birincil ve ikincil baş ağrıları. Öncelikle önemli olan hipertansiyon, beyin tümörü, beyin kanaması veya bir çok ikincil sebepten olan baş ağrılarını atlamamaktır. Bu tip baş ağrılarına ikincil veya sekonder baş ağrıları denir. Doktorun önceliği bunu araştırmaktır ve MR/Tomografi gibi görüntüleme istememizin en önemli sebebidir. Bu baş ağrıların tedavisi baş ağrısı yapan…
Devamı

Migren

Migren; genelde şiddetli, sıklığı, ağrı bölgesi ve devam etme süresi değişken olan bir başağrısı tipidir. Sıklıkla bulantı, kusma eşlik eder. Ataklar esnasında hastaların bir kısmı sesten ve ışıktan rahatsız olabilir. Gerilim tipi baş ağrısından sonra görülen en sık baş ağrısıdır. Ayrıca gerilim tipi baş ağrısına sıklıkla eşlik eder. Migren kadınlık hormonu östrojen ile ilişkili olduğundan…
Devamı

Motor Nöron Hastalıkları ve ALS

Amyotrofik lateral skleroz (ALS), motor nöron hastalıkları olarak bilinen bir grup hastalığın en sık izleneni ve de örnek hastalığı olarak bilinmektedir. Bu hastalık grubu beyinde veya omurilikte bizim hareketlerimizden sorumlu motor sinir hücrelerinin yıkımıyla meydana gelmektedir. Bu yıkım sonucunda kaslar güçsüz olmakta beraber incelmeye ve erimeye başlarlar. Bu zayıflama genelde ellerde ve bacaklarda, dil ve yutak bölümünde…
Devamı

İnmeye Bağlı Konuşma Bozukluğunda TMU

Beyin damarlarının tıkanması veya kanaması sonucunda beyin dokusunda oluşan hasar sonucunda meydana gelen zihinsel işlev kaybına inme denilmektedir. İnme sonucunda hasarlanan beyin bölgesine bağlı olarak hastada tek taraflı güçsüzlük ve veya hissizlik, yüz felci, dengesizlik,  konuşma bozukluğu veya benzeri bozukluklar oluşmaktadır. İnme çoğu zaman hastada kalıcı hasar bırakabilmekte ve hastaya bakım verenlerin hayat kalitesini etkilemektedir.…
Devamı

İlaç Kan Düzeyi Takibi

İlaç kan düzeyi takibi veya terapötik ilaç monitorizasyonunda (therapeutic drug monitorisation – TDM), kandaki ilaç mıktarını etkin düzeyde tutarak tedaviden fayda görme ihtimalini sağlamak ve de olası ilaç artışının verebileceği zararların erken tespiti hedeflenir.  Aynı zamanda böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği veya yaşlı hastada kişiye özel tedavi yapılmaktadır. İlaç zehirlenmelerinde de ilacın tespiti ve kandaki mıktarı…
Devamı

EEG – Elektroensefalografi

EEG, beynin elektriksel aktivitesini kaydetmeye yarayan bir inceleme yöntemidir. Beyin hücreleri hem uyanıkken hem de uykuda iken elektrik üretmektedir. Bu elektrik aktivitesi kafatası üzerine geçici olarak yapıştırılan birçok sayıda elektrod olarak isimlendirilen metal plaklarla kayıt edilmektedir. Bu esnada hasta dinlenmekte veya uyumaktadır. EEG, oldukça sık bir rahatsızlık olan epilepsi (nöbet) tanısında ayrıca beynin yavaşlamasında tanı…
Devamı

EMG – Elektromiyografi

EMG – Elektromiyografi EMG, sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak, tanıyı doğrulamak, işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme yöntemidir. Birçok inceleme yöntemi olmakla beraber genelde “sinir iletim çalışması” ve “iğne EMG” kullanılmaktadır. Sinir iletim çalışması yüze ve uzuvlara sinirlerdeki elektrik sinyallerinin hızını…
Devamı

Nöropsikoloji ve Nöropsikolojik Testler

Nöropsikoloji ve Nöropsikolojik Testler Nöropsikoloji, beyin ve davranış ilişkisini kapsayan bir bilim dalıdır. Klinik nöropsikoloji ise uygulamalı bir alan olup beyin-davranış ilişkisini kullanarak normal ve normal olmayan beyin gelişimini, beyinde oluşan bozulmaları ve bu bozulmaların düşünceler ve davranışlar üzerindeki etkisini incelemektedir. Uygulamalı bir bilim dalı olması nedeni ile beyin-davranış ilişkisini çeşitli standardize ölçme ve değerlendirme…
Devamı